آیت الله سید محمد غروی با تسلیت ارتحال‌آیت‌الله مصباح یزدی، گفت: آیت الله مصباح یزدی حقیقتاً از جمله اساتید شاخص و بزرگان علم و فلسفه و تفسیر در حوزه های علمیه بود که در طول سال های طولانی، منشأ خدمات فراوانی گردید. عضو جامعه مدرسین ادامه داد: از این حیث، باید ایشان را قطب معرفتی برای حوزه علمیه و حوزویان و بلکه حلقه وصل چندین قطب علمی و معرفتی دانست که از این بزرگوار، کتاب ها و آثار بسیار ارزشمندی در اختیار ما قرار دارد که باید این گنجینه غنی را به معنای واقعی کلمه، قدر بدانیم. وی گفت: ایشان شخصیتی است که چه قبل از انقلاب و چه در حین انقلاب و چه پس از انقلاب با تفکر درست و صحیح و به دور از افراط و تفریط، عمل می کردند و به نظرم می رسد که ای کاش برخی مسایل اجتماعی پیش نمی آمد که باعث شود شخصیت علمی و فلسفی و اخلاقی ایشان آن طور که باید و شاید شناخته نشود.(خ 1405)