آیت الله رجبی ضمن تسلیت رحلت آیت الله مصباح یزدی، گفت: آن عالم ربانی یکی از‌شخصیتهایی است که ویژگیهای بی‌نظیر و کم نظیری در ایشان جمع شده بود. از جمله این ویژگیها که در همه زندگی شان نمود داشت، عبد بودن است. خودش را عبد خدا می دانست و این مسئله در همه مسائل زندگی نمود داشت. ایشان خدا را در همه مراحل زندگی معیار می دانستند. وی عنوان کرد: از قبل از انقلاب در زمینه تربیت نیرو برای اعتلای دین و انقلاب و نظام طرح و برنامه داشت و در همین عرصه شاگردان برجسته زیادی را تربیت کرده بود که بعد از انقلاب هر کدام توانسته اند، در مراکز و نهادهای مهم انقلاب نقش ایفا کنند. عضو جامعه مدرسین بیان داشت: اندیشه نوآورانه برای تربیت نیرو و آموزش معارف ایشان مورد عنایت امام راحل بود. وقتی این فعالیت به گوش امام راحل رسید، امام راحل استقبال و حمایت کردند و در ادامه این فکر و اندیشه مورد حمایت رهبر انقلاب بود. دلیل این مسئله پیام رهبر انقلاب در رحلت آن عالم است.