اطلاعيه‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌ مناسبت‌ ارتحال‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ حاج‌ آقا صدرالدين‌ حائري‌ شيرازي‌ (ره‌) ‌
در تاريخ 18/03/1383

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏
انّا للّه‌ و انّا اليه‌ راجعون‌

ارتحال‌ عالم‌ رباني‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ حاج‌ آقا صدر الدين‌ حائري‌ شيرازي‌ موجب‌ تأثر و تأسف‌ عميق‌ گرديد.

اين‌ عالم‌ مجاهد كه‌ عمر شريف‌ خود را صرف‌ تعليم‌ و تربيت‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ خاصه‌ حوزه‌ مقدسه‌ شيراز نموده‌ بود پس‌ از زحمات‌ طاقت‌ فرسا و طولاني‌ به‌ ديار باقي‌ شتافت‌.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ اين‌ مصيبت‌ بزرگ‌ را به‌ پيشگاه‌ مقدس‌ حضرت‌ بقية‌الله‌ الاعظم‌ «ارواحنا لتراب‌ مقدمه‌ الفداء»، مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع‌ عظام‌ تقليد «دامت‌ بركاتهم‌» ، حوزه‌هاي‌ علميه‌ و بيت‌ شريف‌ حائري‌شيرازي‌ خاصه‌ اخوي‌ مكرم‌ ايشان‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ محي‌ الدين‌ حائري‌ شيرازي‌ و عموم‌ مردم‌ شريف‌ و قدرشناس‌ استان‌ فارس‌ تسليت‌ عرض‌ نموده‌ واز خداوند منان‌ علو درجات‌ را براي‌ آن‌ مرحوم‌ و صبر و اجر جهت‌ بازماندگان‌ مسألت‌ مي‌نمايد.

از عموم‌ متدينين‌ خاصه‌ اساتيد و فضلاء و طلاب‌ محترم‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ دعوت‌ مي‌شود در مراسم‌هاي‌ گراميداشت‌ آن‌ مرحوم‌ شركت‌ فرمايند.

و السلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله‌ و بركاته‌‏
جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
علي مشكيني