03 مهر 1400 ساعت 15:48

از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی


ره یافتی به بیانیه گام دوم انقلاب

نویسنده : آقای وکیلی

این ویژه‌نامه با عناوین ذیل:
_ بیانیه گام دوم در هندسه فکری مقام معظم رهبری
_ هندسۀ مسئله‌های معطوف به حرکتِ فرهنگیِ انقلاب
_تصویرِ فرهنگ در بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب
_ تحلیل ابعاد تمدنی بیانیه گام دوم انقلاب تجویزگری تمدنی در مقیاس جهانی
_ بررسی ظرفیت‌شناسانه بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی
_ ورود به عصر جدید چرا و چگونه؟ _کلید واژه عدالت و مبارزه با فساد _آموزه‌های وحیانی در بیانیه گام دوم انقلاب
_ظرفیت‌های مباحث کلامی در بیانیه گام دوم
_دیدگاه‌های اخلاقی در بیانیه گام دوم _سبک زندگی در بیانیه گام دوم
_نقش جوانان دانشگاهی در پیشرفت علمی