اولین جلسه مشترک نمایندگان مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی با موضوع طرح فعالیت قرارگاهی دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب جامعه مدرسین صبح چهارشنبه 6 آذرماه 1398 در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.


در این جلسه، طرح پیشنهادی قرارگاه مورد نقد و نظر قرار گرفت و حاضران نکات تکمیلی و اصلاحی خود را ابراز داشتند. کارگروهی از حاضران در جلسه جهت اعمال اصلاحات و تهیه شرح وظایف و ماموریت‌های هر بخش تعیین شد تا در اسرع وقت نسبت به تهیه این طرح اقدام نمایند.

 

 

گزارش تصویری: