محمدرضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) در مراسم هفته پژوهش اظهار کرد: فرمانده کل سپاه پاسداران در دو بازدیدی که از دانشگاه جامع امام حسین داشتند نقش و سهم دانشگاه جامع امام حسین را در بیانیه گام دوم مشخص کردند و به ما سه ماه زمان دادند تا برنامه‌های خود را ارائه کنیم.


وی افزود: در این سه ماه کارگروه‌های موضوعی و تخصصی را تشکیل و مسائل را در آن بررسی کردیم.

حسنی اهنگر اظهار داشت: از ۱۴ بند گام ابلاغیه فرمانده سپاه به دانشگاه، صد و چهارده برنامه برای دانشگاه اعلام و سهم تک تک بخش های مختلف دانشگاه اعلام شد.

وی افزود: دانشگاه جامع امام حسین شاهد یک جهش بزرگ در آینده نزدیک خواهد بود چرا که فرمانده کل سپاه در بازدیدی که دوازدهم تیرماه و چهاردهم مردادماه از نمایشگاه مان داشتند، همه بخش ها را با جزییات و دقیق ارزیابی و تدابیری را ابلاغ کردند.

وی بیان کرد: اگر بیانیه گام دوم انقلاب را نتیجه جهانی شدن انقلاب در نظر بگیریم و نقشه راه پیشرفت انقلاب را در چله دوم تلقی کنیم، فرمانده سپاه نقش و سهم دانشگاه را در بیانیه گام دوم برای تحقق آن مشخص کردند که دانشگاه چه سهمی در این موضوع دارد.

وی بیان کرد: ما باید کار جهادی کنیم و نباید در این کار جهادی تنها به خودمان توجه کنیم.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) یادآور شد: دانشگاه جامع امام حسین(ع) در یک موقعیت ۲۲۰۰ هکتاری در منطقه شکل گرفته و دانشگاهی است که باید نظام مسائل انقلاب اسلامی و سپاه را به ۲۹۰۰ دانشگاه دیگر بدهد که تا پیش از دانشگاه جامع امام حسین (ع) چنین دانشگاه جامعی وجود نداشت.

وی یاداور شد: ما باید جامعه دانشگاه جامع امام حسین (ع) را تشکیل دهیم و برای این منظور شبکه توانمندی از اساتید و دانشجویان را برای حل نظام مسائل انجام دادیم‌.