براساس مصوبه شورای علمی کنگره بین المللی «گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث» و استقبال خوب دانشجویان و طلاب گرامی و درخواست تمدید ارسال آثار زمان ارسال چکیده تا پایان آبان و مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان دی ۹۹ تمدید شد.
کنگره بین‌المللی «گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث» از سوی مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی برگزار می‌شود.