رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تبیین شاخص‌های حکمرانی بر اساس مبانی اسلامی و وجه تمایز آن با مبانی نظری غرب، گفت: غربی‌ها با تشویق کشورها به پیوستن به قراردادها و نزدیک شدن به معیارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تعریف‌شده خود، می‌خواهند حکومت‌ها را با نظام حکمرانی مورد نظر خود منطبق کنند.
 

 

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، ۲۰آبان از طریق ارتباط تصویری در آیین افتتاحیه دومین همایش علمی «تبیین حکمرانی اسلامی»، بر ضرورت آیندهپژوهی درباره ابعاد و پیچیدگیهای حکمرانی در نظام جهانی و تبیین شاخصههای حکمرانی در تراز اسلامی تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه، از عقلانیت، مشارکت، حقوق مساوی، مسؤلیتپذیری و شفافیت، بهعنوان برخی از شاخصههای یک حکمرانی خوب یاد کرد و گفت: این شاخصها باید مورد مطالعه قرار گیرند تا چیستی، معنا و مفهوم هر یک از آنها بهخوبی درک شود.

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی با تأکید بر لزوم طراحی نظامی مبتنی بر فقه، شریعت، و حکمت، خاطرنشان کرد: در طراحی این نظام باید اصول تغییرناپذیری همچون معنویت، عقلانیت، اخلاق، عدالت، آزادی و استقلال مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت «دولتسازی اسلامی» و نقش «ساختارها و نهادها» و «کارگزاران» در این فرایند، به تبیین عناصر مهم برای شکلگیری حکومت تراز اسلامی پرداخت و متذکر شد: در شکلگیری دولت اسلامی، باید به پیوند ارزشها با روشها توجه شود تا هر ابزاری برای حکمرانی مورد استفاده قرار نگیرد.

رئیس دستگاه قضا، از عقلانیت، معنویت و مردمباوری بهعنوان شاخصههای مهم در حکمرانی ولایی یاد کرد و تبیین دقیق هر یک از این شاخصهها توسط نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی را ضروری دانست.

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی گفت: وقتی ما از مردمباوری سخن میگوییم، تأکید ما مبتنی بر نگاه امامین انقلاب اسلامی به مردم است که نقش مردم را مهم و خواست و رای آنها را تعیینکننده میدانند؛ نه امری تشریفاتی.

رئیس قوه قضائیه، «عدالت» را از دیگر محورهای مهم در حکمرانی ولایی دانست و افزود: بعداز توحید بیشترین مفهومی که در فرهنگ دینی ما مورد توجه قرار گرفته، عدالت است که با بسیاری از اصول همچون توحید، نبوت و امامت ارتباط دارد و همه شئون زندگی ما را در بر میگیرد.

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه در جامعه برآمده از اندیشه و تفکر اسلامی نظامسازی، باید مبتنی بر عدالت باشد، متذکر شد: اگر میخواهیم جامعهای با کرامت ساخته شود که مسیر بندگی و زندگی همراه با امنیت و رفاه اجتماعی را رقم بزند، روش حکمرانی ما باید عادلانه باشد.

رئیس قوه قضائیه از شفافیت بهعنوان یکی از شاخصههای مهم حکمرانی تراز اسلامی و ولایی یاد کرد و گفت: همانطور که مبانی عقلانیت در نظام اسلامی با مبانی حکمرانی مورد نظر غربیها تفاوت دارد، مبانی شفافیت دو نظام نیز متفاوت است.

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: هر کدام از شاخصههای مطرح در دنیا بهعنوان شاخصههای یک حکمرانی خوب، باید با نگاه مبتنی بر فقه و شریعت و نگاه به حکمت و مبانی دینی تبیین شود تا دچار اشتباه محاسباتی نشویم.

رئیس دستگاه قضا برای نمونه به سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و بر همین اساس متذکر شد: در تبیین طرز حکمرانی اسلامی، باید مبانی و شاخصهایی، چون کتاب، سنت و سیره و سلوک امام و مکتب رهبری، مورد بحث و بررسی، پژوهش و تحقیق قرار گیرد تا مشخص شود، منظور ما از عقلانیت و عدالت چیست و غربیها چه تعریفی از این مفاهیم دارند.

وی تربیت مدیران تراز نظام اسلامی را دومین عنصر مهم در دولتسازی اسلامی دانست و با بیان اینکه سخن گفتن از عدالت بدون تربیت مجریان عدالت در حوزه نظری محصور میماند و در عرصه عمل تحقق نمییابد، اظهار داشت: مگر ممکن است مردان و زنانی که عهدهدار مسؤلیت میشوند، برخوردار از عدالت نباشند و بتوانند جامعه و زندگی مردم را به عدالت نزدیک کنند؟

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به تلاش پیامبران برای تحقق عدالت در جهان، تصریح کرد: عدالت از شاخصههای مهم رهبری در نظام اسلامی است؛ اما علاوه بر رهبری بهعنوان بالاترین شخصیت حکمرانی جامعه، هر کسی در هر جای نظام ایفای نقش میکند، باید از عدالت برخوردار باشد و الا مردم با عدالت انس نمیگیرند و جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه فضیلت ساختاری محصول فضایل فردی آحاد جامعه است، تربیت افراد ترازی که بتوانند حکمرانی اسلامی را اجرایی کنند، بسیار مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: پیامبران مبعوث شدند تا هم به انسان برنامه زندگی بدهند و هم انسانهایی کارآمد و دارای کرامتهای اخلاقی پرورش بدهند.

حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه به ساختارها و روشهای حکمرانی پرداخت و بر لزوم شناخت دقیق شاخصها و ابزارهای حکمرانی در نظام جهانی؛ از جمله تنظیمگری، مقررات و مدیریت رسانه تأکید کرد و گفت: در کنار تبیین ویژگیهای حکومت اسلامی بر اساس اجتهاد پویا و تربیت نیروی انسانی تراز، استفاده درست از ابزارها و ساختارها، سومین عامل حاکمیت ارزشهاست که محصول آن شکلگیری مدینه فاضله و جامعه اخلاقی، معنوی، عادلانه و خردمندانه میشود. وی در این زمینه به ایجاد نظام رتبهبندی و شاخصهای تعیینشده از سوی غربیها اشاره کرد و گفت: آنها با تشویق کشورها به پیوستن به قراردادها و نزدیک شدن به معیارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تعریفشده خود، میخواهند حکومتها را با نظام حکمرانی مورد نظرشان منطبق کنند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم طراحی روشها و ابزارهای لازم برای تقابل با نظام سلطه، تصریح کرد: باید ابزارهایی تعریف کنیم که ارزشها را بر جامعه حاکم و ما را به کرامت انسانی نزدیکتر کند که این ابزارها، متناسب با زمان و مکان و اقتضائات متغیر خواهند بود.

 https://b2n.ir/824818