27 مهر 1400 ساعت 07:06
 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نسخه الکترونیک کتاب منظومه فکری مقام معظم رهبری را در نرم‌افزار کتابخوان طاقچه منتشر کرد.
 

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب منظومه فکری آیتاللهالعظمی خامنهای اثر حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران، تاکنون ۶ نوبت چاپ شده است. این مجموعه 2جلدی در ۱۴۴۰ صفحه و در چهار بخش نظامهای بینشی، نظامهای منشی و رفتاری، نظامهای اجتماعی اسلام و اهداف اجتماعی اسلام تدوین شده است. نظام بینشی شامل؛ منطق فهم اسلام، خداشناسی توحیدی، ولایتشناسی، اسلامشناسی، جهانشناسی اسلامی و انسانشناسی اسلامی است. نظامهای منشی و رفتاری شامل؛ نظام معنویت اسلامی، اخلاق اسلامی، نظام تربیتی اسلام و نظام عبادی اسلام است.


همچنین نظامهای اجتماعی اسلام شامل؛ نظام فرهنگ اسلامی، نظام علمی اسلام، نظام مدیریت اسلامی، نظام سیاست اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، نظام حقوق اسلامی، نظام امنیتی دفاعی اسلام است و اهداف اجتماعی اسلام نیز شامل؛ استقلال اسلامی، عدالت اسلامی و پیشرفت اسلامی است.


این اثر نشان میدهد که فرمایشات معظمله از نظام هماهنگی برخوردار است؛ بهگونهای که اجزای آن یک کل نظاممند را تشکیل میدهند که ادامهدهنده گفتمان فکری علمای گذشته و استمراربخش گفتمان امام خمینی (ره) بوده و با رویکرد اجتهادی به مسائل معاصر میپردازد.  

https://b2n.ir/198801

امروز329
دیروز1130
در هفته1459
در ماه22494
مجموع2030411

بازدید کنندگان برخط

4
Online

بالای صفحه