14 اسفند 1399 ساعت 00:15

🎙سخنران: دکتر ابوذر یاسری

📆 زمان: ۱ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۱۰ صبحنشست تخصصی عناصر تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب

🎙سخنران: دکتر ابوذر یاسری

📆 زمان: ۱ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۱۰ صبح

امروز86
دیروز6009
در هفته11675
در ماه11675
مجموع867552

بازدید کنندگان برخط

6
Online

بالای صفحه