🔰آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین:
این انقلاب دستاوردهای متعددی نظیر رشد علمی و امنیت داشته، اما بزرگترین دستاورد آن آغازگری عصر جدید برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.


🔹پیروزی محقق شدنی است اما شرایطی دارد و امید داشتن یکی از این شروط است که رهبر انقلاب مدام بر آن تاکید دارند و در بیانات خود با تأسی از قرآن این امید را به جامعه تزریق می کنند.
🔸رییس جامعه مدرسین اظهار داشت: مخاطب #بیانیه_گام_دوم جوانان و نخبگان هستند و اینها کسانی که سختی های و دشواری های قبل و بعد انقلاب را ندیده اند و این بیانیه می خواهد بگوید که این انقلاب ادامه دارد و نسل بعدی هم باید در ادامه و اعتلای آن دخیل باشد.