💠 دوشنبه 18 اسفندماه 99 از ساعت 9 صبح الی اذان مغرب

💮 با هدف نگاهی علمی و عالمانه به ساحت بین المللی و پژواک تاثیرات گام نخست انقلاب در جهان اسلام و حوزه بین الملل.


🔹لینک افتتاحیه و اختتامیه همایش بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب و جهان اسلام :
🌐 http://dte.bz/k0vdS🔸لینک پنل انقلاب اسلامی و آورده‌های تمدنی آن در گام نخست :
🌐 http://dte.bz/N2Zd9

🔹لینک پنل گام دوم انقلاب و جهان اسلام :
🌐 http://dte.bz/t1v3K