📌 کرسی مجازی

🔰توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می شود:

✅ کرسی علمی ترویجی در باب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع " فساد اداری"

🎙 با حضور:

🔹ابوطالب خدمتی
🔸محمدرضا احمدی
🔹عباس شفیعی
🔸محمداسمعیل رستمی نیا

📅 چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹/ ساعت ۱۳ تا ۱۵

📡 تحت نرم افزار اسکایپ و ارتباط از طریق👇

🌐 join.skype.com/o5ZEGJVQaE7q

📱هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر : 09194760848 (آقای رضایی)