🔹 در کشور ما اسناد بالادستی مهمی وجود دارد که اجرای آنها زمینه‌های پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.

🔹 سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، سياست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش و ... برخی از این استاد بالادستی به شمار می‌روند.

🔹اگر چه اسناد بالادستی فوق دارای جایگاه قانونی تعریف شده‌ای هستند اما برخی مسئولان به‌ویژه مسئولان غیرانقلابی که گرایشی لیبرالی دارند توجه چندانی به عملیاتی کردن آنها ندارند.

🔹در این میان #بیانیه_گام_دوم را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اسناد بالادستی کشور محسوب کرد که متأسفانه هنوز در عرصه مدیریتی کشور از جایگاهی قانونی برخوردار نیست.

🔹وقتی اسناد بالادستی این چنین مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان قرار می‌گیرند، بیانیه گام دوم قطعاً در معرض آسیب‌های جدّی است.

🔹به همین دلیل #حوزه_های_علمیه در قبال این سند بالادستی بسیار مهم باید احساس مسئولیت بیشتری ‌کنند تا به مرور زمان گرد و غبار بی‌توجهی و بی‌مهری بر روی آن ننشیند.

🔹طبیعی است که معممین لیبرال مسلک و موسسات حوزوی غیر انقلابی هیچ دغدغه‌ای نسبت به بیانیۀ گام دوم ندارند.
بنابراین جامعه مدرسین، مدرسان انقلابی و فضلای دلسوز حوزی باید به فریاد بیانیۀ گام دوم و عملیاتی کردن آن برسند.