🔴 نگاه امام(ره)، نگاه جامع به همه مباحث بود، نه فقط مباحث فقهی؛ که می‌فرماید فقه، تئورى‏ واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. نگاه امام به عرفان، به فلسفه، به اعتقادات، به اخلاق، واقعاً نگاه حاکمیتی است.
🔹از منظر حکومت، نگاه امام این بود که ارتباط جامع این‌ها با همدیگر است که کار را جلو می‌برد چرا که انسان ابعاد مختلف وجودی دارد و اینها با هم ارتباط دارند. امام فیلسوف الفلاسفه و فقیه الفقها بود، نگاهش خیلی جامع بود.
🔺 بدست آوردن این نگاه جامع، خیلی سخت است. در حوزه ما کمتر کسی است که واقعا نگاه جامع داشته باشد. در علومی که ما در حوزه می‌خوانیم، این نگاه جامع اشباع نشده است.

✂️ برشی از مصاحبه خط با
حجت الاسلام و المسلمین استاد عابدینی