نام کتاب: رویدادنگار گام دوم انقلاب
مولف: سیدحمید سیدجعفری
انتشارات ضریح آفتاب
موضوع: کتابسالنامه تخصصی بیانیه گام دوم
دسته: کتاب