گفت‌وگو با استاد عبدالحسین خسروپناه درباره شش ویژگی مدیریتی شهید سلیمانی با روزنامه قدس
 
🔻 گزاره «ایرانیها کار جمعی بلد نیستند» را ابطال کرد

دانلود نسخه الکترونیکی...

images/stories/gam2_ir/asar/sardar.pdf