27 فروردين 1400 ساعت 07:57

🔻تنها انقلاب آگاهانه تاریخ🔻

 🔰تدا اسکاچپول از جمله جامعه شناسان معاصر در آمریکا است که انقلاب های اجتماعی در آسیا و اروپا را مورد بررسی قرار داده است.

1- او در رابطه با انقلاب ایران می نویسد: «انقلاب ايران آشكارا، آن‌قدر مردمي بود و آن‌قدر روابط سياسي و بنياد‌هاي فرهنگي،‌ اجتماعي و اقتصادي  را در ايران تغيير داد كه حقيقتاً نمونه‌ای از انقلاب‌های اجتماعی ـ ‌تاريخی بزرگ ‌می باشد»
 
2- اسکاچپول انقلاب ها را به دو دسته انقلاب های سیاسی و انقلاب های اجتماعی تقسیم کرده است:
 انقلاب های سیاسی در نهایت به تغییر حکومت منجر خواهد شد و منازعات طبقاتی در آن نقشی ندارد اما انقلاب های اجتماعی ریشه در تغییر ساختارهای اجتماعی دارند. در انقلاب های اجتماعی شاهد شورش قشرها و طبقات پایین جامعه و به ‌ویژه دهقانان هستیم که به سرعت ساختارهای دولت را تغییر می‌دهند.

3- این جامعه شناس آمریکایی به صراحت بیان کرده است که اگر در تاریخ تنها یک انقلاب وجود داشته است که به شکلی آگاهانه به وسیله یک جنبش اجتماعی و با هدف سرنگونی یک نظام کهن پدید آمده بی‌شک آن انقلاب، انقلاب مردم ایران علیه شاه بوده است.

🔶 عده ای از آقایان که از برگزاری رفراندوم سخن می گویند، بهتر است بدانند اکثریت قاطع مردم ایران حامی حکومت جمهوری اسلامی هستند. چه قدر خفت بار است که اندیشمندان غربی این نکته را فهمیده اند اما عده ای روشنفکر‌نما  هنوز این مطلب را درک نکرده اند.

امروز2425
دیروز7368
در هفته32117
در ماه115523
مجموع1190028

بازدید کنندگان برخط

2
Online

بالای صفحه