پيش از اين نيزعليرغم مسئوليت‌هاي ديگر پيرو دعوت حضرت‌عالي، جهت امتثال امر، مسئوليت دفتر جامعه محترم مدرسين را به شكل نيمه ‌وقت پذيرفته بودم. اكنون با توجه به آغاز فعاليت‌هاي لازم جهت انتخابات، ضمن تشكر و قدرداني ازحسن اعتماد حضرت مستطاب عالي، ‌اميدوارم عذر و استعفاي اينجانب را از مسئوليت دفتر جامعه پذيرا باشيد.


محضر مبارك حضرت آيت الله يزدي «دامت بركاته»
رياست محترم شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم

سلام علیکم

همانگونه كه مستحضريد انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، به دليل نقشه‌هاي پيچيده دشمنان داخلي و خارجي داراي اهميت مضاعفي مي‌باشد. اينجانب،به دليل احساس تكليف شرعي جهت حضور در اين عرصه، از حوزه انتخابيه تهران اقدام به ثبت ‌نام ‌كرده‌ ام.

پيش از اين نيز عليرغم مسئوليت‌هاي ديگر پيرو دعوت حضرت‌عالي، جهت امتثال امر، مسئوليت دفتر جامعه محترم مدرسين را به شكل نيمه ‌وقت پذيرفته بودم. اكنون با توجه به آغاز فعاليت‌هاي لازم جهت انتخابات، ضمن تشكر و قدرداني از حسن اعتماد حضرت مستطاب عالي، ‌اميدوارم عذر و استعفاي اينجانب را از مسئوليت دفتر جامعه پذيرا باشيد.

از خداوند متعال به بركت ادعيه زاكيه حضرت وليعصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)  شفاي عاجل و كامل و طول عمر با بركت و توأم با عزت آن استاد گرانقدر راخواهانم.

محمد ناصر سقاي بي‌ريا
مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم