گزارش تصویری حضور وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مورخ 1392/09/08
Image

 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image