اعضاي محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم عصر امروز پنج شنبه 1393/02/11 با حضرت آيت الله نوري همداني دامت بركاته در دفتر معظم له ديدار كردند

در ابتداي اين ديدار حضرت آيت الله يزدي، رئيس محترم شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گزارشي از روند فعاليت هاي اين جامعه را ارائه فرمودند.

ايشان با اشاره به بيش از پنجاه سال حضور و فعاليت جامعه مدرسين فرمودند: جامعه مدرسين يك نهاد مستقل حوزوي است كه به مسائل علمي، فرهنگي و سياسي اين نيم قرن پرداخته است.

رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه به فعاليت هاي معاونت هاي چهارگانه جامعه مدرسين، دبيرخانه علمي و محتوايي، دفتر امور بين الملل و دفتر جامعه مدرسين اشاره نموده و فرمودند: در جامعه مدرسين ارتباط با نظام اسلامي، روحانيت سراسر كشور، حوزه هاي علميه، هيات مذهبي و ارگان هاي مردمي هميشه مد نظر بوده و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي صورت گرفته است.

سپس حضرت آيت الله نوري همداني ضمن عرض خير مقدم؛ با اشاره به فعاليت نيم قرن حضور جامعه مدرسين فرمودند: جامعه مدرسين يك نهاد تاثير گذار در كشور است و من افتخار مي كنم كه از بدو تاسيس آن حضور داشته ام.

معظم له در ادامه به نكات مهمي چون حوزه هاي علميه، اصلاح دروس حوزه و بروز رساني آن، ضرورت تشكيل دروس اخلاق، شناخت كامل از طلاب، حمايت و دفاع از كيان نظام اسلامي، حفظ دستاوردهاي نظام اسلامي و مقابله با استكبار جهاني اشاره و توصيه هاي مهمي در اين زمينه ارائه فرمودند.

گزارش تصويري اين ديدار: