دبيرشوراي عالي امنيت ملي، جناب آقاي علي شمعخاني عصر روز جمعه مورخ 1393/06/21 در جلسه شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم شركت و به ارائه گزارش و تبادل نظر با اعضاي محترم جامعه مدرسين پرداخت.


در ابتداي اين جلسه دريابان شمعخاني به پيشينه ي ارادت خود به جامعه مدرسين حوزه علميه قم و اعضاي محترم آن از قبل از انقلاب تا به امروز اشاره نمود و گفت: ارتباط ما با روحانيت يك ارتباط معامله اي نيست و افتخار مي كنيم كه هميشه در كنار جامعه مدرسين و روحانيت بوده و تا آخر هم خواهيم بود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه به ارائه گزارشي از وضعيت مسائل داخلي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياسي و اجتماعي پرداخت و برنامه هاي در دست اقدام در اين زمينه را اعلام نمود.

ايشان سپس به مسائل مختلف امنيتي، سياسي منطقه از جمله  كشورهاي سوريه، عراق، فلسطين، و نقش و سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال آنها اشاره نمود .و اعلام كرد در زمان خود تصميمات منطقي اتخاذ شده و خواهد شد.

در ادامه اين جلسه اعضاي محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم نقطه نظرات و نگراني هاي خود را در مسائل گوناگون داخلي و خارجي و مباحث مطرح شده با دبير شوراي عالي امنيت ملي در ميان گذاشته و ايشان نيز به ارائه توضيحات لازم پرداختند.