حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی ابراهیمی سیریزی، رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه مورخ 1398/02/07 از برگزاری انتخابات هیات رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داد.

 

 


رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اساسنامه جامعه مدرسین و اتمام دوره مدیریت هیات رئیسه جامعه گفت: به استناد بند (الف) ماده 15 اساسنامه جامعه مدرسین، موضوع انتخابات هیات رئیسه جامعه در دستور کار جلسات مورخ 1398/01/30 و 1398/02/06 شورای عالی جامعه مدرسین قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه رأی‌گیری حضرت آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس شورای عالی جامعه، حضرات آیات آقایان: سید هاشم حسینی بوشهری و سید احمد خاتمی به عنوان نواب اول و دوم، حضرات آیات شیخ محسن اراکی و محمود عبداللهی به عنوان منشی و حضرت آیت الله ابوالقاسم وافی به عنوان امین مالی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای عالی جامعه، به‌عنوان اعضای هیات رئیسه دوره جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت دو سال  انتخاب شدند.