دبیر و اعضای محترم شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، روز جمعه مورخ 1398/07/19 با حضور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این شورا به سؤالات رئیس و اعضای محترم جامعه مدرسین پاسخ دادند.


در این جلسه که به ریاست حضرت آیت‌الله یزدی برگزار شد، ابتدا آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری به‌عنوان دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، ضمن ياد نام آیت‌الله محمد مؤمن(ره) و حضرات آيات دیگری که در شش دوره قبلی دبیر شورا بوده‌اند، روند شکل‌گیری شورای عالی حوزه‌های علمیه را از آغاز تا دوره هفتم به‌اختصار يادآور شد.

دبیر دوره هفتم شورای عالی حوزه‌های علمیه در ادامه گزارشی جامع از برنامه‌ها و فعالیت‌های دوره هفتم این شورا به جامعه مدرسین حوزه ارائه نمود.

پس از ارائه گزارش مبسوط آیت‌الله بوشهری، اعضای محترم جامعه مدرسین به بحث و بررسی درباره گزارش و مسائل موردنظر پرداختند. با توجه به محدوديت وقت، ادامه بحث و بررسی به جلسات آينده موکول شد.

ازاین‌رو، مقرر گرديد: اعضای محترم جامعه مدرسین در جلسه آينده پس از شنيدن گزارش اجرايی حوزه‌های علميه سراسر کشور که به‌وسیله آيت‌الله اعرافی ارائه می‌شود، بحث و بررسی درباره مسائل و موضوعات مهم ستاد و صف حوزه‌های علميه را پی بگيرند.

 

گزارش تصویری: