بیست و نهمین جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عصر روز جمعه مورخ 6 دی ماه 1398 با حضور اکثریت اعضای محترم جامعه مدرسین و به ریاست حضرت آیت الله محمد یزدی «دامت برکاته» برگزار گردید.

 

در این جلسه، اعضای محترم جامعه ضمن تبادل اخبار و اطلاعات جاری کشور، مسائل مهم مطرح در کشور و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.