** حضرت آیت‌الله یزدی در جلسه گام دوم انقلاب و اندیشه تحول و تعالی در حوزه‌های علمیه عنوان کرد: هر چه می‌توانیم باید از دنیا فاصله بگیریم؛ وظیفه همه ما این است که در حد توان خود در ترویج احکام و آداب و اخلاق اسلامی فعال باشیم تا مدیون خون شهدا نباشیم.

وی تاکید کرد: دشمن امروز از مسجد و روحانیت شروع به تخریب کرده و با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوری اسلامی است. رئیس شورای عالی جامعه مدرسین در ادامه بیان کرد: دشمن به دنبال این است که از یکی از این سه راه افراد شاخص انقلاب را منحرف کند تا بتواند به مرور پایه‌های حکومت را تضعیف کند. وی خاطرنشان کرد: روحانیت ما آهسته آهسته به سمت تشریفات می‌رود، ما روحانی هستیم و زندگی ما هر چه ساده تر باشد، بهتر می‌توانیم خدمت کنیم. برخی از روحانیون در گذشته خیلی خدمت می‌کردند، اما امروز گرفتار دنیا شده‌اند و زندگی تشریفاتی دارند. (خ 1393)