** آیت‌الله امینی در دیدار مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به فعالیت‌های بهزیستی، خدمات این سازمان را بسیار حساس و ارزنده برشمرد و اظهار داشت: در برخورد با مددجویان دقت زیادی داشته باشید و با آن‌ها طوری برخورد کنید که احساس عزتمندی و کرامت بکنند.

وی ادامه داد: شما باید این فرصت عظیم را غنیمت بشمارید و این گونه نیست که خداوند به هرکسی چنین لطفی کرده باشد. عضو جامعه مدرسین تأکید کرد: خداوند درواقع به واسطه لطفی که به شما داشته، شما را در مسیر خدمت به این اقشار قرار داده است. وی افزود: دلسوز و مردم دار باشید و رضایت خداوند، مددجویان و معلولین را ملاک قبول خدمات خود قرار دهید. (خ 1393)