آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی تاکید کردند: فقه شیعه که متضمّن هزارها ماده قانونی و تعلیمی، و برنامه‌ای عملی و اخلاقی اسلامی است در بیشتر و بلکه تقریباً در تمام موارد، مدیون علوم بی‌پایان امام صادق علیه‌السلام است.

ایشان با ذکر این مطلب که امام صادق(ع) در دانش‌های‌متنوع شاگردانی چون جابر بن حیان تربیت کردند، گفتند: اگر از زمان جابربن حیان تا حال دنبال نتایج استفاده‌های این مرد را از امام ششم و تحقیقات و بحث‌های علمی او را گرفته بودیم و به علوم دیگر که مورد نیاز جوامع متمدّن و پیشرفته است اهمیت داده بودیم، امروز در میدان مدنیت مادی، به غرب و اروپا و آمریکا محتاج نمی‌شدیم. ایشان تاکید کردند: آنچه که بیشتر شایان توجه و تأمل است این است که رهبری آن حضرت در علوم اسلامی منحصر نیست، بلکه در سایر دانش‌های متنوع مانند نجوم، هیئت، ریاضی، طب، تشریح، معرفه النفس، شیمی، نبات‌شناسی و علوم دیگر هم شاگردانی تربیت کردند که در این فنون معروف و مشهورند.

(خ - 1395)